TGF Başkanlar Konseyi Abhazya’da yapıldı

  0
  35

  Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi Toplantısı geniş bir katılımla Abhazya’da yapıldı. Gazeteciler arasındaki işbirliği ve diyaloğu geliştirmeyi amaçlayan ziyarette, Türkiye’den giden gazeteciler üst düzey temaslarda da bulundu. Abhazya temasları kapsamında karşılıklı işbirliği, dayanışma, kardeşlik ve barış mesajları verildi

   

  Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 44. Başkanlar Konseyi resmi toplantısı Abhazya’nın başkenti Sohum’da gerçekleştirildi. Abhazya hükümetinin tam kadro katıldığı toplantıya TGF’ye bağlı üye derneklerden 76 yazılı ve görsel medyada görevli basın mensubu katıldı.

  Türkiye Abhaz Kültür Dernekleri Federasyonu ve Abhazya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantının ilk ayağı Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vyaceslav Çirikba’yı ziyaretle başladı. Dışişleri Bakanı Vyaceslav Çirikba, Türkiye ile siyasi ve ticari ilişkilerin gelişmesini arzu ettiklerini belirtirken, bağımsızlığın da tanınmasını istedi. Türkiye Cumhuriyeti ile köklü geçmişleri olduğunun altını çizen Vyaceslav Çirikba, “Özellikle bağımsızlığımızın tanınmasını, Ankara’da temsilciliklerin açılmasını ve karşılıklı yazılı evrakların ulaştırılmasını istiyoruz. Türkiye ile deniz, hava ve kara ulaşımının başlamasını bekliyor ve arından da Türk yatırımcıları Abhazya’ya yatırım yapmaya bekliyoruz” dedi.

  Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vyaceslav Çirikba, Devlet Bakanlığı Enformasyon ve Komünikasyon Sorumlusu K.V. Bjaniya ve protokolün katıldığı akşam yemeğinde ise Türkiye ile Abhazya arasında dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi istendi. Çirikba, dış politikada Türkiye’ye önem verdiklerini belirterek, “Türkiye’ye geldiğim her yerde sevinç duydum, oldukça sıcak karşıladılar. Türkiye ile Osmanlı’dan bu yana köklü ilişkilerimiz var. Abhazya bağımsızlığı için çok bedel ödedi. Bu ödenen bedel karşılığında bağımsız, ekonomik, demokratik bir devlet olarak tanınmayı istiyoruz. Türkiye’nin bu konudaki tutumu da bizim için önemli” şeklinde konuştu.

   

  Sertel: Barıştan yanayız

  Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel de, Abhazya’nın bağımsız, ekonomik, demokratik bir devlet olarak tanınmasının dünyaya zenginlik katacağını ve barışa katkı sağlayacağını belirtti. Sertel, “Biz gazeteciler barıştan, kardeşlikten ve dostluktan yanayız. Bütün arzumuz dünyadaki tüm halkların barış ve dostluk içinde kardeşçe yaşamasıdır. Abhazya’da bulunmamızın amacı iki ülke gazetecileri arasındaki mesleki ve kültürel iletişimi başlatmak ve geliştirmektir. Bu temasların karşılıklı yararlı sonuçlar üreteceğine inanıyoruz. Bizleri samimi ve sıcak bir şekilde karşılayan Abhaz dostlarımıza teşekkür ediyor, bu güzel ülkenin kaderinin bizim ziyaretimizle birlikte olumlu anlamda değişeceğini ümit ediyoruz” dedi.

  Türkiye Abhaz Kültür Dernekleri Federasyonu, Abhazya Dışişleri Bakanlığı, Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi, Abhazya Cumhuriyeti Gazeteciler Birliği, ApsnyPress, Abhaz Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından da desteklenen TGF 44. Başkanlar Konseyi Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen temaslar; Abhazya Cumhuriyeti hakkında bilgilenilmesini sağlarken,  Abhazya Gazeteciler Birliği ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu arasında mesleki faaliyetlerle ilgili olarak işbirliği yapılması ve gazeteciler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini açısından açısından önemli adımlar atılmasını sağladı.

  9-12 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşen organizasyon ile birlikte TGF’nin bu etkinlikle ulaşmayı amaçladığı kendi kurumsal hedeflerinin yanı sıra Türkiye ile Abhazya arasında dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, Türkiye’de Abhazya toplumu ve kültürü, ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesi, dış politika pozisyonları ve yönelimleri ile ilgili objektif bilgilerin duyurulması amaçlandı.

   

  Üst düzey ağırlama

  TGF Heyeti ilk olarak Dışişleri Bakanlığı’nca verilen yemeğe katıldı. Yemeğe, Başbakan Loneid Lakerbaya, Dışişleri Bakanı Vyaçeslav Çirikba, Enformasyon ve Komünikasyon Bakanı K.V. Bjaniya, Abhazya Geri Dönüş Devlet Komitesi Başkanı H.R. Jopua, TGF Genel Başkanı Atilla Sertel, Türkiye Abhaz Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ramazan Cengiz Koç, Abhaz bürokratlar ve gazeteciler katıldı.

  Abhazya Başbakanı Lakerbaya, konuşmasında “iki ülke arasındaki dostluğa” vurgu yaparken, “Davetimizi kabul edip konuğumuz olmanızdan son derece memnunuz. Buradaki toplantınız ve etkinlikleriniz iki ülke toplumları arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı koyacaktır. Gazeteciler arasında başlayan bu diyalog mutlaka kalıcı olacak ve karşılıklı dostluk ve iyi niyetin somut bir şekilde hayata geçmesini sağlayacaktır. Ülkemizden iyi düşüncelerle ayrılmanızı yürekten temenni ediyorum ve Abhazya’nın tanıtımına koyacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

  Yöreye özgü dans gösterilerinin sunulduğu yemekte yapılan diğer konuşmalarda da TGF’nin Abhazya gezisinden beklenen sonucun, “Türkiye ile Abhazya arasında dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, Türkiye’de Abhazya toplumu ve kültürü, ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesi, dış politika görüşleri ve yönelimleri ile ilgili bilgilerin artırılmasının hedeflendiği” belirtildi.

   

  Özgür, bağımsız Abhazya vurgusu

  Toplantının ilk gününde TGF Heyeti’ni kabul eden Abhazya Dışişleri Bakanı Vyaçeslav Çirikba şunları söyledi:

  “Abhazya, Türkiye Cumhuriyeti ile olan tarihi ve kültürel bağlarına büyük değer atfetmekte ve iki dost halk arasındaki temas ve iletişimin yoğunlaşmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Biz eşi benzeri olmayan bir dönemden geçmekteyiz. Yeni, özgür, bağımsız bir Abhazya inşa ediyoruz. Ancak hiçbir ülke dostları olmadan gelişemez. Rusya Federasyonu ile sağlam bir ortaklık ve müttefiklik ilişkisi kurduk. Diplomatik ya da yalnızca dostane ilişkilerimiz olan başka ülkelerle bağlarımızı güçlendirmekteyiz. Genel olarak, mevcut temasların güçlendirilmesi ve dış dünya ile yeni iletişim kanallarının çoğaltılması, Abhaz devletinin öncelikleri arasındadır. Bu aşamada Abhazya Cumhuriyeti’nin dış politika faaliyetlerinin temel amacı, Abhazya’nın uluslararası arenada daha fazla ülke tarafından tanınması, Birleşmiş Milletler’e ve diğer uluslararası organizasyonlara üye olmasıdır. Abhazya Cumhuriyeti komşu ülkelerle, özellikle de büyük bir bölgesel güç olan Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler geliştirmeye odaklanmış sistemli ve tutarlı bir dış politika programı oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri çerçevesinde, Abhazya Cumhuriyeti’nin dış politika çalışmalarının ana hedefleri şunlardır:
  1. Türkiye Cumhuriyeti tarafından Abhazya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tanınması.
  2.Ankara’da Abhazya Cumhuriyeti ve Sohum’da Türkiye Cumhuriyeti diplomatik temsilciliklerinin açılması.
  3. Pasaportların (seyahat belgelerinin) ve diğer hukuki evrakların karşılıklı olarak tanıması.
  4. Abhazya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında hava ve deniz ulaşımının başlatılması.
  5. Türk yatırımlarının Abhazya ekonomisine çekilmesi.

   

  “Önemli gelişmeler kaydedildi”

   

  Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Ortadoğu ülkeleri ile güçlü bölgesel işbirliği kanalları kurulması, bu ülkelerdeki Abhaz diasporası ile yakın temaslar sayesinde var olan bağların güçlendirilmesi yönünde bir dış politika izlemektedir. Özellikle vurgulamak isterim ki, Abhaz Dernekleri Federasyonu yönetimi ile kurulan koordinasyon sayesinde son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti, şehirleri ve bölgeleri ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak konusunda önemli gelişmeler kaydettik. Kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde Abhaz dili eğitimini öngören kanunun Türkiye Parlamentosu tarafından kabul edilmesinin önemine büyük bir memnuniyetle vurgu yapmak gerekir. Eminim ki Abhazya’ya bu ziyaretiniz Abhaz ve Türk halkları arasındaki tarihsel iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirecek ve Türk kamuoyunun Abhazya’yı ve barışçıl Abhaz halkını daha iyi tanımasına vesile olacaktır. 17. yüzyılda büyük Türk gezgin Evliya Çelebi dünyaca ünlü ‘Seyahatname’ isimli kitabında Abhaz halkını tasvir eden ilk gezginlerdendir ve hatta bize dönemin Abhaz dili ile ilgili son derece değerli bir tanıklık bırakmıştır. Çelebi’nin annesi ile dayısı Sadrazam Melik Ahmed Paşa’nın Abhaz asıllı olmaları ayrıca dikkate değerdir. Osmanlı divanında birçok Abhaz vardır. Birçok padişahın annesi ve eşi Abhazdır. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken de Mustafa Kemal’in yanında çok sayıda Abhaz ve Çerkes yer almıştır. Türkiye’nin ilk başbakanı, Atatürk’ün sadık müttefiki Rauf Orbay, Abhaz asıllıdır. Bugün, 21. yüzyılda, Abhaz ve Türk halkları arasındaki ilişkilerde yeni bir çağın başlamasını umuyorum. Bizler, Karadeniz’in iki yakasında yaşayan yakın komşularız. Birbirimizi daha iyi tanımalıyız. Özellikle inşaat, tarım ve turizm alanlarında birlikte iş yapma, kültür, eğitim ve spor alanlarda paylaşımlarda bulunma potansiyellerimiz büyüktür. Türkiye vatandaşı olan Abhaz, Çerkes ve Ubıh kardeşlerimizden oluşan diaspora, Türkiye Cumhuriyeti ile aramızda bağ kurmaktadır. Abhazya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi bir geleceğe sahip olacağından kuşkum yok.”

   

  Tarihi ve doğal güzellikler de keşfedildi

  TGF’nin Abhazya’daki toplantısının ikinci gününde ise önce 44.Başkanlar Konseyi toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda TGF’nin kendi kurumsal yapısıyla ilgili hedefleri tartışılırken gazetecilik mesleğinin sorunlarıyla ilgili çözüm yolları değerlendirildi.

  Abhazya’daki etkinlikler sırasında TGF Heyeti tarafından Sohum Zafer Parkı’ndaki anıta ve Abhazya Kurucu Lideri V.G. Ardzınba’nın mezarına çelenk bırakılırken, Abhazya Geri Dönüş Devlet Komitesi ve Abhazya Gazeteciler Birliği tarafından Kutol Köyü’nde düzenlenen akşam yemeğine katılındı. Heyet, dünyanın 2. büyük mağarasının bulunduğu Afon kentini de gezme fırsatını da bulurken, Abhazya Ticaret Odası Başkanı G.L. Gagulia tarafından Gagra kentinde düzenlenen akşam yemeğine iştirak edildi. Programın son gününde ise tam bir doğa harikası olan Ritsa gölü ve çevresine gezi yapıldı.

  TGF RUSYA PROGRAMI (5)

   

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz