Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği Yayınlandı

0
725

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki 2013/59 sayılı Tebliğ 14 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş, bu tebliğin amacının doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin hususları içermektedir”dedi.

Tebliğ de yer alan ekonomik yatırımları destekleme programı kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapılacağını vurgulayan Vali Demirtaş, “Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı, koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri desteklenecektir”dedi.

Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 300.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 800.000 Türk Lirasını geçemeyeceğini kaydeden Vali Demirtaş, “Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilirken, diğer %50 oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. Ekonomik yatırımlar için ise kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar başvurabilecektir. Ayrıca, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, bireysel olarak başvuru yapabilecektir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi projelerine son başvuru tarihi 27 Ocak  2014 günüdür. Hibe programından faydalanmak isteyen yatırıcılarımızın proje tekliflerini İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze sunması gerekmektedir”dedi.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz