“Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre” Konulu Konferans

  0
  93

  Adıyaman Üniversitesi tarafından M. Vehbi Koç Konferans Salonu’nda “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre” konulu konferans düzenlendi.

  Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Halit Göknil tarafından verilen konferansa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Ali Aydın, Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Kaygusuzoğlu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Namık Ak, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Yıldız, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı.
  Konferans öncesinde Adıyaman Üniversitesi Rektörü ve öğrencisi Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’yü ziyaret eden Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Halit Göknil, Adıyaman Üniversitesi Onur Defteri’ni imzaladı.

  Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ise hocası Prof. Dr. M. Halit Göknil’e Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerinden Cendere Köprüsü’nün maketini hediye ederek teşekkür etti.

  Prof. Dr. Gönüllü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

  Konferansta bir sunum yapan Prof. Dr. Göknil, şunları anlattı:

  “Bu konu her ülkenin kalkınması için önemli olan konulardan bir tanesidir. Bu konuyu işlerken takip edeceğimiz yol ve işleyeceğimiz konular; kalkınma ve sürdürülebilir kalkınmanın kısaca bir tanımı, ihtiyaçlarımızın karşılanması, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarımızın neler olduğu, sürdürülebilirliğin ne demek olduğu, bir düşünce sistemi olarak sürdürülebilir kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyo-politik sürdürülebilirlik kavramlarını beraberce işleyeceğiz. Her şeyden önce kalkınma nedir? Kalkınmadan ne anlıyoruz? Genel tanımına baktığımızda bir kişi için veya bir birey için, bir şey için de, bir eşya için de söyleyebiliriz. Büyümesi veya değişmesi ile mükemmel olan bir hale dönüşmesi sürecidir. Yani kalkınma bir süreç. Daha ziyade ekonomide kullandığımız bir kavramdır. Ekonomi için bunu ele aldığımızda burada halkın değer yargıları da göz önünde bulundurularak dünya görüşü, tüketim ve davranış biçimlerindeki değişiklikler. Toplumsal ve kurumsal yapıdaki değişiklikleri içeren bir büyüme. Peki, sürdürülebilir kalkınma nedir? Bu kavram ilk defa 1987 yılında Birleşmiş Milletler (BM) dünya ve Çevre Komisyonu tarafından ortak geleceğimiz adlı raporda dile getirilmiştir. Burada tanımlanan sürdürülebilir kalkınma bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama imkânlarından ödün vermeden karşılamaktır şeklinde tanımlanmaktadır. Bugünün ihtiyaçları nelerdir? Buna kendi hayatımızdan kendi yaşayışımızdan örnekler vermek istersek en başta neye ihtiyacımız var? Nefes almak için temiz bir havaya ihtiyacımız var, bunun akabinde ise içmek için temiz bir suya ihtiyacımız var, beslenmek için gıda maddelerine ihtiyacımız var, ısınma ihtiyacımız var, aydınlanma ihtiyacımız var, ulaşım ihtiyacımız var, taşıt ihtiyacımız var bunlar içinde enerji kaynaklarına ihtiyacımız var.  Peki, bu ihtiyaçların hangisini seçeceğiz, bu ihtiyaçların karşılanmasına nasıl karar vereceğiz? Sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarımız nelerdir? Sosyal ihtiyaçlarımız, adalet, katılım, güçlendirme, kültürün korunmasıdır. Ekonomik ihtiyaçlarımız servisler, ev ihtiyaçları, endüstriyel büyüme, zirai büyüme, iş gücünü verimli kullanmadır. Çevresel ihtiyaçlarımız temiz hava ve su, tabi kaynaklar, biyolojik çeşitlilik sağlanması, ekosistem bütünlüğü ve taşıma kapasitesidir”

  Göknil, “Sürdürülebilirliğin iki temel anahtar kavramı bulunmaktadır. Bunlar ihtiyaçlar ve sınırlamalardır. Sürdürülebilir kalınmanın hedefi hem bugünün hem de gelecek nesiller için yaşam standardını, halkın hayat kalitesini iyileştirmedir. Sürdürülebilir kalkınma temin etmek için düşünceye, ekonomik ve sosyal yapıya ve tüketim ve üretim modellerinde köklü değişiklikler gereklidir. Sürdürülebilir kalkınmanın düşünce karakteristiğinde ise adalet ve dürüstlük, uzun süreli görüş ve düşünce sistemi vardır. Sürdürülebilir kalkınma detaylı bir plan değildir, bir formül değildir ve sürdürülebilir kalkınmada tek bir çözüm yoktur. Sonuç olarak sürdürülebilir kalkınma bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama imkânlarından ödün vermeksizin kalkınmadır. Bugünün ve gelecek kuşakların ihtiyaçları nelerdir dediğimizde bunlar sosyal ihtiyaçlar olarak adalet, katılım, güçlendirme, sosyal hareketlilik, kültürün korunması, ekonomik ihtiyaçlar olarak servisler ev ihtiyaçları endüstriyel büyüme zirai büyüme, iş gücünün verimli kullanımı, çevresel ihtiyaçlar olarak ise temiz hava ve su, tabi kaynaklar, biyolojik çeşitlilik ekosistem bütünlüğü, taşıma kapasitesidir. Sürdürülebilir kalkınma iki temel kavramı içerir, ihtiyaçlar ve sınırlamalardır. Sürdürülebilir kalkınmada hedef hem bugün hem de gelecek nesillerin yaşama standartlarının ve hayat şartlarının iyileştirilmesidir. Buradaki odaklanma ise kaynakların kullanımında çevrenin onları süresi olarak onları sağlama kapasitesinin aşılmamasıdır. Sürdürülebilir kalkınma insanlığın gelişmesinde sosyal, ekonomik ve çevresel olayların ayrılmaz birbirine bağlı bileşenler olduğunu göz önüne alır. Sadece politikalarıyla temin edilemez. Düşüncede ekonomik ve sosyal yapıda tüketim ve üretim modellerinde köklü değişikler gerektirir. Sürdürülebilir düşünce sisteminin karakteristikleri adalet ve dürüstlük, fakirlerin ve gelecek nesillerin haklarının sağlanması, uzun süreli görüş, ihtiyatlı olma prensibinin tasdiki, düşünce sistemi, çevre ekonomi ve toplum arasındaki bağlantıların anlaşılmasıdır. Sürdürülebilir kalkınma kavramının bileşenleri çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyo-politik sürdürülebilirliktir. Çevresel sürdürülebilirlikten kastımız doğal sermaye kendilerini yenileme hızından daha hızlı kullanılmamalıdır. Çevre problemleri ekonomik ve sosyal konuların ayrılmaz bir parçasıdır. Bir ülkenin gelişmişlik derecesini ölçülmesinde kullanılan parametrelerden bir tanesi de çevre göstergeleridir. Çevresel göstergelere örnek olarak en çok karşılaştıklarımız çocuk ölümleri, havadaki kirletici madde, ev içi hava kirliliğinde evde katı yakıt kullanılması, temiz içme suyuna ulaşım, atık su arıtımı, zirai olarak göstergeler zirai süspansiyonlar ve pesimist düzenlemesidir. Ekonomik sürdürülebilirlikte çevre problemleri ile ilgili ekonomi yenilenebilir kaynakların sürdürülebilir kullanımına bağlı, sosyo-politik sürdürülebilirlikte ise sosyal konular çevre konularıyla yakından ilgilidir. Su kaynaklarının hastalıklanması, su kirlenmesi ile solunum sistemi hastalıklarının artması ise hava kirlenmesi ile alakalıdır” dedi.

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz