BU İDDİALARI KİM ARAŞTIRACAK?

BU İDDİALARI KİM ARAŞTIRACAK?

27
0
PAYLAŞ

Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine atandığı günden bu yana tartışmaların odağında olan Sami Işık hizmetleriyle değil, skandal uygulamalarıyla konuşulmaya devam ediliyor.
Işık, yaptığı bazı iş ve işlevlerde kurumun menfaatleri yerine bazı şahıs ve firmaların menfaatlerini koruyup kolladığı iddia edilmektedir.
İşte o iddialar…

Varan-1
DOĞRUDAN TEMİNLER KİMLERE VERİLİYOR?
Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından doğrudan temin yoluyla yapılan alımalar hakkında ortaya atılan iddiaların mutlak suretle yetkililer tarafından incelenmesi gerekiyor.
İdarelerin birtakım ihtiyaçlarının kolayca karşılanması için Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesindeki doğrudan temin usulü, iddialara göre kurumun menfaatleri yerine bazı firmaların menfaatleri kolluyor.
İddialara göre Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yüzlerce doğrudan temin alımlarında genelde aynı firmalarla çalışılıyor. Bu firmalardan alınan ürünlerin de piyasa değerinin çok üstünde bir bedelle alındığı ifade ediliyor.
Yetkililerin iddiaları incelenmesi durumunda tahmin edilenden çok daha vahim bir tablo ile karşılaşılacağı belirtiliyor.
Bir başka iddia ise kurum araçlarına takılan araç takip sistemlerinin alımlarıyla ilgili. Araç takip sistemleri alımında da yine iddialar fiyatların değerinden yüksek olduğu yönünde.
Söz konusu iddiaların kurum içerisinden değil de, kurum dışından görevlendirilecek TARAFSIZ bir komisyon tarafından incelenmesi halinde usulsüzlüklerin ortaya çıkartılacağı belirtiliyor.
Varan-2
İMTİYAZLI PERSONELLER KİM?
İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin ortaya attığı bir iddia ise bir başka skandalı gözler önüne seriyor.
İl Özel İdaresinde “imtiyazlı grup” personel bulunduğu yönündeki iddialar kafaları karıştırmaya devam ediyor. Peki, bu imtiyaz kim tarafından, kimlere, niçin sağlanıyor?
Kuruma ait en iyi ve yeni araçları kullandığı ileri sürülen bu imtiyazlı grubun şehrin en ücra noktasına hizmet götürmesi beklenirken sahada değil de Genel Sekreter ve Yardımcısının özel işlerini yaptıkları iddia edildi.
Yaz-kış demeden mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan bir kurumun işlerinde, fazla mesai söz konusu olduğunda bu imtiyazlı grubun ortaya çıkması gözlerden kaçmıyor.
Söz konusu bu işlerin çalışmalar karşılığında normal mesailerinin % 75′inden fazla mesai ücreti aldığı belirtilen bu grubun yedek şoför ve operatör yardımcıları bulunduğu ve hafta içi yapılan çalışmaların, bu yardımcı ekip tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.
Hafta içi doğru dürüst işe gelmeyen imtiyazlı grubun hafta sonu ve fazla mesailerde işten kaçmadığı!, bu asil elemanların 3-4 bin liraya varan mesai alıması diğer çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olduğu belirtildi.
İl Özel İdaresi çalışanları arasındaki fazla mesai tartışmalarının işyeri huzurunu kaçırdığı ve verimliliği ortadan kaldırdığı ileri sürülürken, yöneticilerin kurumdaki bu huzursuzluğa çare olmak yerine 3 aydır maaş bordrolarını dağıtmama kararı aldığı öğrenildi.
Yöneticilerin, maaş bordrosunu saklayarak kimlerin imtiyazlı grupta olduğunu ve ne kadar uçuk fazla mesai ücreti aldığını gizlemeye çalıştığı belirtildi.
Devlet sırrı gibi saklanan bordroların, sözleşme gereği personellere verilmesi gerekirken 3 aydır verilmemesi bir takım usulsüzlüğün ortaya çıkmasını engelleme çalışmaları olarak yorumlandı.